მესამე სივრცე ერთი წლის შემდეგ / third space after one year (eristavi theatre)

მესამე სივრცე ერთი წლის შემდეგ / third space after one year (eristavi theatre)

მესამე სივრცე ერთი წლის შემდეგ / third space after one year (eristavi theatre) მესამე სივრცე ერთი წლის შემდეგ / third space after one year (eristavi theatre) - მსგავსი ვიდეოები