100-ქულიანი სისტემა და ე.წ. უკონტაქტო პატრული - საგზაო მოძრაობის კონტროლი 1 ივლისიდან მკაცრდება

100-ქულიანი სისტემა და ე.წ. უკონტაქტო პატრული - საგზაო მოძრაობის კონტროლი 1 ივლისიდან მკაცრდება

100-ქულიანი სისტემა და ე.წ. უკონტაქტო პატრული - საგზაო მოძრაობის კონტროლი 1 ივლისიდან მკაცრდება 100-ქულიანი სისტემა და ე.წ. უკონტაქტო პატრული - საგზაო მოძრაობის კონტროლი 1 ივლისიდან მკაცრდება - მსგავსი ვიდეოები