What does it mean "Indeed"?

What does it mean "Indeed"?

What does it mean "Indeed"? What does it mean "Indeed"? - მსგავსი ვიდეოები

მსგავსი ძიებები